> “De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen” | vzw Internationaal Comité

“De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen”

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

“De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen”

ONZE VISIE OVER OUDERONDERSTEUNING, OPVOEDING EN ONDERWIJS

Álle ouders zijn begaan met de opvoeding, ontwikkelingskansen en schoolloopbaan van hun kinderen, en niet in het minst ouders met een migratiegeschiedenis. Maar onze samenleving wordt steeds complexer, waardoor ouders voor steeds grotere uitdagingen staan. Het is vaak niet evidentie voor ouders uit etnisch-culturele minderheden om hun kinderen te ondersteunen, het schoolsysteem te begrijpen en de drempels naar participatie binnen de school te overwinnen. Ook het opvoeden van kinderen in een maatschappij die vaak sterk verschilt van diegene die ze zelf als kind gekend hebben, stelt ouders voor veel vragen en onzekerheden.

De ultieme doelstelling voor het IC is het creëren van brede ontwikkelingskansen voor élk kind, ongeacht de etnische afkomst of socio-economische achtergrond. Maar onze organisatie behoort niet tot het onderwijsveld noch tot de opvoedingsondersteunende sector. IC is een sociaal-culturele volwassenenorganisatie. Dit houdt in dat IC zich richt op de ondersteuning van ouders. Wij werken dus niet rechtstreeks met kinderen en nemen ook de rol van het onderwijs niet over. Wat we wél doen is ouders, via de zelforganisaties, in groep ondersteunen, versterken en begeleiden rond opvoeding en onderwijs. Daarbij staat het belang van het kind uiteraard altijd centraal.

Hoewel opvoedingsondersteuning en onderwijs tot verschillende beleidsdomeinen behoren, ziet IC ze als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de optimale ontwikkeling van een kind is een goede samenwerking nodig tussen álle actoren die het kind omringen. Het is pas wanneer ouders, school en andere opvoedingsverantwoordelijken (familie, vrijetijdswerk, etc.) de neuzen in dezelfde richting hebben, dat een kind zich maximaal kan ontplooien. IC kiest er dan ook voor om haar werk met verenigingen rond opvoeding en onderwijs samen te nemen onder de overkoepelende term ouderondersteuning.

Betekent dit dat er met elke IC-lidvereniging gewerkt wordt rond ouderondersteuning?

Neen, niet elke lidvereniging heeft interesse om rond dit thema te werken binnen het verenigingsleven. Het betekent wél dat medewerkers van IC de vinger aan de pols houden wat de 3 kernthema’s (ouderondersteuning, tewerkstelling en maatschappelijke participatie) betreft, verenigingen sensibiliseren, interesse bevragen en verenigingen ondersteunen en begeleiden wanneer zij rond opvoedings- en onderwijsthema’s willen werken.  

X