> Onze missie en visie | vzw Internationaal Comité

Onze missie en visie

Foutmelding

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in include_once() (line 295 of /home/users/A000848/icvzw.be/www.icvzw.be/sites/default/settings.php).

Onze missie en visie

De missie

Het Internationaal Comité vzw (IC) is een zelfstandige, democratisch georganiseerde, multiculturele federatie. Het IC wil zelforganisaties van allochtonen in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen. Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen.

Onze visie

Hiertoe ondersteunt en begeleidt het IC sociaal-culturele activiteiten van allochtone verenigingen binnen de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast organiseert en stimuleert het IC activiteiten die gericht zijn op

  • -  het bevorderen van collectieve en persoonlijke emancipatie,

  • -  het verhogen van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de lidorganisaties,

  • -  het versterken van het sociaal weefsel

  • -  de integratie van allochtone verenigingen in de interculturele samenleving.

De rode draad van waarden en opvattingen waarrond IC verschillende groepen en lidorganisaties samenbrengt zijn:

  • Tussen culturen en mensen

IC wil als middenveldorganisatie een brugfunctie vervullen en met respect voor waarden en identiteit van andere gemeenschappen volwaardige en respectvolle interculturele uitwisseling en samenwerking realiseren. Een sterk allochtoon verenigingsleven is daarbij een belangrijk element.

  • Samen sterker staan:

Het IC wil mee bouwen aan een solidaire en warme samenleving waar plaats is voor iedereen. Dit is essentieel om tot een gemeenschapsgevoel te komen tussen alle inwoners van Vlaanderen.

Het IC wil steeds op een constructieve en creatieve manier acteren als pleitbezorger hiervoor bij openbare en private diensten en instanties. Meer specifiek vertegenwoordigt het IC de belangen van zijn aangesloten verenigingen en etnisch –culturele minderheden in heel het maatschappelijk gebeuren, onder andere via onze engagementen in het Minderhedenforum.

  • Deelnemen aan de samenleving:

IC probeert de aangesloten verengingen en vrijwilligers zoveel mogelijk te versterken, om zo samen te werken aan het creëren van participatiekansen op alle maatschappelijke terreinen van de Belgische samenleving.

Bij het uitvoeren van deze doelstellingen baseert IC zich op de vier functies van het sociaal -cultureel volwassenenwerk, nl. de gemeenschapsvormende, culturele, educatieve functie en de maatschappelijke activeringsfunctie.

Het IC draagt de waarden van de Europese Rechten van de mens uit.

X