Info verkiezingen - Internationaal Comité

Verkiezingen 2024 in een notendop!

Info verkiezingen

In het straatbeeld duiken steeds panelen met politici op, wat duidt op het naderende verkiezingsjaar 2024! Dit jaar zullen we maar liefst vijf keer naar de stembus gaan. In juni stemmen we voor de Vlaamse, federale en Europese regering, en in oktober stemmen we voor onze gemeente of stad en de provincie. Dat is best bijzonder, meestal gebeurt dat niet allemaal in één jaar. Wat houden al deze verkiezingen in? We vatten het even voor je samen:

Op 9 juni:

Europese verkiezingen:
Hier stemmen we voor het Europees Parlement, waar mensen uit alle 27 EU-landen worden gekozen. Ze helpen bij het maken van regels voor de EU en houden rekening met wat wij belangrijk vinden. Als je 16 jaar of ouder bent en de nationaliteit hebt van een EU-land, mag je stemmen. Maar je moet wel vóór 1 april 2024 ingeschreven staan in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.

Vlaamse verkiezingen:
Hierbij kiezen kiezers vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement voor de komende vijf jaar. Deze verkiezingen zijn verplicht voor alle Vlamingen vanaf 18 jaar. Afhankelijk van de woonplaats in België nemen kiezers deel aan andere regionale verkiezingen, zoals het Waals Parlement, Brussels Parlement of Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Federale verkiezingen:
Deze verkiezingen, ook wel de Belgische verkiezingen genoemd, zijn verplicht en worden om de vijf jaar gehouden.

Op 13 oktober:

Gemeentelijke verkiezingen:
Deze vinden om de 6 jaar plaats en worden ook wel de lokale verkiezingen genoemd. Je stemt voor de leden van de gemeenteraad van jouw gemeente of stad. Hieruit worden later de burgemeester en schepenen gekozen.

Provinciale verkiezingen:
In België bestaan 10 provincies, voor elke provincie wordt een provincieraad gekozen. Natuurlijk kan je deze kiezen in de provincie waar je woont.

Zowel bij de gemeentelijke als de provinciale verkiezingen is er geen opkomstplicht of stemplicht, maar wel belangrijk dat je het recht om te stemmen volop benut.

Niet-Belgen kunnen ook stemmen voor gemeentelijke en provinciale verkiezingen onder bepaalde voorwaarden:

EU-burgers moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente vóór 1 augustus 2024 en minstens 18 jaar oud zijn op 13 oktober 2024.

Niet-EU-burgers moeten minstens vijf jaar in België wonen, 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen, een geldige verblijfstitel hebben, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente vóór 31 juli 2024, en geregistreerd zijn op de kiezerslijst, wat vóór 1 augustus 2024 moet worden aangevraagd bij de gemeente van verblijf.

Meer info over de verkiezingen

Waarom is stemmen belangrijk?

verkiezingen2024IC.jpgmaandag 27 mei 2024 15:00 Stemmen is belangrijk omdat het ons de kans geeft om mee te doen in de politiek en onze stem te laten horen. Het lokale bestuur neemt beslissingen die direct invloed hebben op ons dagelijks leven,... Lees verder
Labels

Opkomstplicht, stemrecht en stemplicht

verkiezingen2024IC4.jpgmaandag 27 mei 2024 14:45 Opkomstplicht ‘Opkomstplicht’ houdt in dat je op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal moet gaan.Echter, er wordt niet gecontroleerd of je ook daadwerkelijk een stem uitbrengt: je hebt ... Lees verder
Labels

Hoe stem je met een volmacht?

verkiezingen2024IC6.jpgmaandag 27 mei 2024 14:30 Als je niet kunt stemmen omdat je ziek bent, een examen hebt, aan het werk bent of op vakantie bent, kun je iemand anders machtigen om namens jou te stemmen met een volmachtformulier. Die persoon ... Lees verder
Labels

Wat is blanco stemmen?

verkiezingen2024IC5.jpgmaandag 27 mei 2024 14:15 Stemmen zonder iets aan te kruisen op het stembiljet wordt een blanco stem genoemd. Dus je gaat wel naar het stemhokje op de dag van de verkiezingen, maar je laat het stembiljet leeg. Het is ... Lees verder
Labels

Waarom voor Europa stemmen?

verkiezingen2024IC3.jpgmaandag 27 mei 2024 14:00 Van 6 tot en met 9 juni 2024 hebben Europeanen de kans om te stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Dit is een belangrijk moment waarop we samen beslissen over de toekomst van de Europese Unie.... Lees verder
Labels

Hoe zit het met de Europese Stemregels?

verkiezingen2024IC2.jpgmaandag 27 mei 2024 13:45 Bij de Europese verkiezingen van 2024 geldt een belangrijke regel: je mag niet twee keer stemmen of jezelf dubbel kandidaat stellen. Dit betekent dat als je stemt voor kandidaten uit het land waar... Lees verder
Labels
Sluiten