Publicaties - Internationaal Comité

Publicaties en Pers

Hieronder vind je een overzicht van publicaties en lopend onderzoek waar het IC bij betrokken is, publicaties rond thema’s waarin de verenigingen en/of partners van IC betrokken zijn & een overzicht van persartikels

Publicaties

Persberichten

Persbericht: Kinderen mogen nooit slachtoffer worden door de gebeurtenissen in Okriaïne! Niet daar, niet hier! (6 maart 2022)

Persartikels

Opinie

Publicaties waar IC bij betrokken is

 • Met ons engagement streven we naar een betere toekomst voor iedereen - Praktijk Socius Magazine

Lees publicatie

 • Over zien en gezien worden - Socius (september 2023)

Boek downloaden

Inspiratiemoment ‘Burgerinitiatieven door mensen met een migratiegeschiedenis: een blinde vlek belicht’ (Videos)

 • Rapport veldverkenning burgerinitiatieven. Socius (september 2021)
  Rapport downloaden

 • Music is the answer. Inspiratiegids lokaal muziekbeleid. Vi.be (november 2020)
  Inspiratiegids kopen

 •  Sociaal Schaduwwerk. Over informele spelers in het welzijnslandschap. Politeia (februari 2019)
  Te koop via deze link 

 • Lokaal solidair tegen COVID 19. Orbit vzw, Thuis in de wereld van diversiteit en migratie. Stemmen uit religies en levensbeschouwingen voor preventie en vaccinatie tegen COVID 19. (april 2021)
  Download publicatie


Lopend onderzoek waar IC bij betrokken is


Publicaties van het IC netwerk

Interessante publicaties rond thema’s waarin de verenigingen en/of  partners van IC betrokken zijn. 

 Sluiten