onze privacyverklaring - Internationaal Comité

Index

Privacyverklaring

Internationaal Comité vzw (verder IC), gevestigd aan Centrumlaan 11 bus 7, te Genk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Centrumlaan 11 bus 7, 3600 Genk - 089 20 92 47 - www.icvzw.be

De directeur is de Functionaris Gegevensbescherming van IC. Hij/zij is te bereiken via info@icvzw.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of omdat jouw vereniging dit aan ons bezorgde.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • rekeningnummer
 • rijksregisternummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type
 • beeldmateriaal
 • deelname aan onze activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan gerust contact met ons op via hakan@icvzw.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

IC verwerkt jouw persoonsgegevens voor om de interne werking en communicatie van de organisatie vlot te laten verlopen, bijvoorbeeld:

 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief, tijdschrift Arena of uitnodigingen van activiteiten.
 • om je te kunnen contacteren indien nodig voor onze werking
 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • voor de analyse van algemene statistische gegevens (bijv. aantal bezoekers website, meest bezochte pagina’s enz.)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

IC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

IC verstrekt je gegevens niet aan derden, behalve met jouw expliciete toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IC gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IC en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hakan@icvzw.be. IC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

IC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

IC neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig! We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons via hakan@icvzw.be.

Sluiten